ค้นหาภายในเวปของเรา

Saturday, May 12, 2012

เที่ยวชลบุรี...เขาชีจรรย์ ไร่องุ่น วัดญาณฯ

สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันตามคำสัญญาแล้วนะคะ เที่ยวไปกับนังตัวดีวันนี้ขอนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีต่อค่ะ เรายังอยู่กันที่อำเภอสัดหีบนะคะ ตามมาเลยค่ะ

หลังจากที่พาชมอเนกกุศลศาลา วิหารเซียนแล้ว วันนี้จะไปต่อยังวัดเขาชีจรรย์ วัดญาณสังวราราม และไร่องุ่นซิลเวอร์เลค ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันค่ะ ใครๆที่มาเที่ยวชมโซนนี้แล้วก็อย่าลืมเก็บให้หมดนะคะ  

พระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาเขาชีจรรย์ อ.สัดหีบ จ.ชลบุรี

การเดินทางไปเขาชีจรรย์นั้นให้มาทางเดียวกันกับวิหารเซียน วัดญาณสังวรารามหรือไร่องุ่นซิลเวอร์เลคค่ะ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เข้าทางเดียวกันค่ะ โดยจากถนนสุขุมวิท ผ่านพัทยาใต้ ให้ชิดซ้ายจะมีป้ายบอกไปวัดเขาชีจรรย์  วัดญาณสังวราราม ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 6 กิโลเมตร แล้วสังเกตุพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาเขาชีจรรย์ จากนั้นให้วิ่งไปตามทางจะเห็นพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาเขาชีจรรย์ทางด้านขวามือค่ะ 


พระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาเขาชีจรรย์ อ.สัดหีบ จ.ชลบุรี

พระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาเขาชีจรรย์ เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีค่ะ โดยเป็นพระพุทธรูปที่ถูกแกะสลักด้วยเลเซอร์บนหน้าผาเขาชีจรรย์ โดยพระพุทธรูปมีชื่อว่า "พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา" ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตพระราชทานนามพระพุทธรูปนี้ ซึ่งมีความหมายว่า "พระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาที่รุ่งเรื่องสว่างประเสริฐดุจดังมหาวชิระ"  พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา พระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาเขาชีจรรย์นี้เป็นพระพุทธรูปแบบนูนต่ำ ประทับนั่งปางมารวิชัยเลียนแบบพระพุทธนวราชบพิตรศิลปะสุโขทัยผสม ล้านนา มีความสูง 109 เมตร หน้าตักกว้าง 70 เมตร ฐานบัวหรือบัวบัลลังค์ มีความสูง 21 เมตร รวมความสูงขององค์พระและบัลลังค์ทั้งสิ้น 130 เมตรค่ะ 


พระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาเขาชีจรรย์ อ.สัดหีบ จ.ชลบุรี


พระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาเขาชีจรรย์ ถูกสร้างขึ้นมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อครั้งยังดำรงตำแหน่งเป็น สมเด็จพระญาณสังวร เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งทรงเสียดาย เขาชีจรรย์ ที่มีภูมิทัศน์อันยิ่งใหญ่และสง่างามตามธรรมชาติ แต่กำลังถูกระเบิดทำลายลงทุกวัน จึงทรงดำริที่จะอนุรักษ์เขาชีจรรย์ให้คงชื่ออยู่คู่กับเขาชีโอนซึ่งมีส่วนหนึ่งอยู่ในเขตสังฆาวาสของวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารด้วยการสร้างพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาเขาชีจรรย์ ให้เป็นปูชนียสถานสำคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาเขาชีจรรย์ อ.สัดหีบ จ.ชลบุรี


พระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาเขาชีจรรย์เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00 น.- 18.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ แต่การเที่ยวชมเขาชีจรรย์นั้น เราก็ควรปฎิบัติตามป้ายเตือนต่าง ๆ นะคะ โดยเฉพาะการเตือนไม่ให้ระวังไม่เข้าใกล้องค์พระเกินกว่าที่กำหนดเพราะอาจเกิดอันตรายจากหินบนหน้าผาที่อาจล่วงหล่นลงมาได้นะคะ


จากเขาชีจรรย์ เรามาเที่ยวชมกันต่อที่ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค (Silver Lake) ค่ะ ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค นี่้อยู่ติดกับเขาชีจรรย์เลยค่ะ เจ้าของ ไร่องุ่นซิลเวอร์เลคนี้ก็คือคุณสุพรรษา เนื่องภิรมย์ ดารานั่นเองค่ะ เมื่อเข้ามาถึงไร่องุ่นซิลเวอร์เลค (Silver Lake) แล้วก็จอดรถ แล้วเมื่อเดินเข้ามาก็จะเห็นสวนดอกไม้สวยๆอยู่ด้านหน้าค่ะ


ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค (Silver Lake


ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค (Silver Lake) นี้เปิดทุกวันและไม่เก็บค่าเข้าชมนะคะ ด้านหน้าจะมีผลิตภัณฑ์ของไร่องุ่นซิลเวอร์เลคจำหน่ายค่ะ เช่น น้ำองุ่น ไวน์องุ่น แยมองุ่น ผักปลอดสารพิษ ลองชิมน้ำองุ่นของเขาดู อร่อยดีค่ะ  ซื้อองุ่นไร้เมล็ดกลับมาด้วยค่ะ อร่อยมากเลย ^^


ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค (Silver Lake


 ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค (Silver Lake


จาก ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค (Silver Lakeเราจะไปต่อที่วัดญาณสังวรารามค่ะ  วัดญาณสังวรารามนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2519 ค่ะ วัดญาณสังวรารามนี้มีพื้นที่กว้างขวางมาก โดยนายแพทย์ขจร และคุณหญิงนิธิวดี อันตระการ พร้อมด้วยบุตรธิดาได้บริจาคที่ดินแด่สมเด็จพระญาณสังวร เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อสร้างวัดในพระพุทธศาสนาและปรารถนาให้มีนามตามทินนามสมณศักดิ์ของสมเด็จฯ วัดนี้จึงมีชื่อว่า "วัดญาณสังวราราม" ค่ะ


วัดญาณสังวราราม อ.สัดหีบ จ.ชลบุรี


พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ เป็นเจดีย์ใหญ่สีขาวสะดุดตา ภายในของเจดีย์เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านบนสุดของเจดีย์ บริเวณชั้นบนที่เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุนั้น อนุญาติให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปสักการะบูชาอย่างเดียวค่ะ ห้ามถ่ายรูปค่ะ

พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ วัดญาณสังวราราม อ.สัดหีบ จ.ชลบุรี


พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ วัดญาณสังวราราม อ.สัดหีบ จ.ชลบุรี


วัดญาณสังวราราม อ.สัดหีบ จ.ชลบุรี


ป้ายเตือนสติ วัดญาณสังวราราม อ.สัดหีบ จ.ชลบุรี


ป้ายเตือนสติ วัดญาณสังวราราม อ.สัดหีบ จ.ชลบุรี


วิหารเซียน เขาชีจรรย์ ไร่องุ่น วัดญาณสังวราราม  โซนนี้เป็นโซนที่มีบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะ น่าขับรถเล่นมาก เพราะมีวิวสวย อากาศดี  ใครที่มาท่องเที่ยวสัตหีบ อย่าลืมแอด วิหารเซียน เขาชีจรรย์ ไร่องุ่น วัดญาณสังวราราม เข้าไปในโปรแกรมทัวร์นะคะ

ขอบคุณที่ติดตามค่ะ แล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะคะ 
สวัสดีค่ะ  ^_^


จองโรงแรมใน พัทยา ด้วยข้อเสนอพิเศษสุดกับprogramtourdd.blogspot.com
ได้ที่นี่ค่ะ 


เรื่องราวที่ท่องเที่ยวในชลบุรี เที่ยวชลบุรี...อเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน) 
เที่ยวชลบุรี...อุทยานสามก๊กพัทยา 
เที่ยวชลบุรี...ตลาดน้ำสี่ภาค พัทยา

No comments:

Post a Comment